11 நவம்பர் 2013

என் கேள்விக்கென்ன பதில்..?


நாயகன் படமெல்லாம் பார்த்ததில்லை இவன், பார்த்திருக்க வேண்டுமே என்றெண்ணும் அளவுக்கு இவனுக்கு வயதும் இல்லை.

ஆனாலும் சில கூட்டங்களுக்கு அழைத்து செல்கையில் மேடையில் யார் தோன்றினாலும் என்னைப் பார்த்து கேட்பான் " இவர் நல்லவரா..? கெட்டவரா..?

யார் அழைபேசியில் அழைத்தாலும் என்னைப் நோக்கி கேட்பான் "நீ இப்போது பேசியவர் நல்லவரா..? கெட்டவரா..?

முகநூல் பார்த்தால் பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டு முகங்களை சுட்டி என்னை விழித்துக் கேட்பான் " இவர் நல்லவரா..? கெட்டவரா..?

இவர் நல்லவரென்றாலும், கெட்டவரென்றாலும் விடாது ஏன்? எப்படி? என்றெல்லாம் வினவி எளிதில் சமாதானமாக மாட்டான் என் மகன்.

-வழுத்தூர் ஜா.முஹையத்தீன் பாட்ஷா

கருத்துகள் இல்லை: